VISSERS MET OORRINGEN  Vissers van de Nederlandse vissersvloot dragen oorringen omdat ze trots zijn. Trots op hun beroep visserman. Een beroep dat vaak vele generaties terug in de familie is uitgeoefend. Vissen is een levensstijl, een cultuur en het dragen van een oorring is daar een onderdeel van. Voornamelijk jonge vissers dragen één of twee oorringen.

 

De gouden oorring van de visser
geeft een glinstering in het licht
laat zijn glimlach stralen
en zijn ogen fonkelen
van trots.
~C.M.

 

Werden de oorringen in de 19e en begin 20e eeuw ook gedragen met trots zoals vandaag de dag?

Het meest bekende verhaal is dat na verdrinking met de opbrengst van de oorring een christelijke begrafenis kon worden betaald. Dankzij een oorring zou ook een aangespoeld lijk geïdentificeerd kunnen worden. Identificatie vond ook plaats aan de hand van tatoeages, zoals initialen op de hand.

Uit onderzoek, verklaringen van informanten en referenties uit een onderzoek naar oorringen in 1989 van H.J.A. Dessens blijken er meer verhalen te zijn.

Het dragen van oorringen kwam ook weleens voort uit bijgeloof. Een gouden oorring zou bepaalde oogkwalen, zoals oogontsteking, en hoofdpijn genezen en goed zijn voor het gezichtsvermogen.

Het dragen van oorringen is streekgebonden. Op Goeree-Overflakkee droegen vissers uit Middelharnis wel oorringen, maar vissers van het toenmalige eiland Goeree niet of zelden.
Dit zou te verklaren zijn doordat vissers uit bepaalde dorpen in andere havens dan hun thuishaven de vangsten aanvoerden. Daar kwamen ze in contact met andere vissers en zeevarenden die oorringen droegen. Het gebruik namen ze over.

Niet alleen zeevarenden en vissers, maar ook schippers in de binnenvaart en boeren droegen oorringen.

Er kan geconcludeerd worden dat het dragen van oorringen door mannen in de 19e eeuw en begin 20e eeuw een gebruik was. Maar het was geen algemeen gebruik. Niet iedereen kon zich een set gouden oorringen veroorloven.

Er kan daarom voorzichtig geconcludeerd worden dat mannen een oorring voornamelijk als sieraard droegen. Vissers droegen oorringen om te laten zien dat ze visser waren.